Przejdź do głównej treści

O projekcie

Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży.
Rzecz w tym, aby nauczyć młodych ludzi uczestniczyć w kulturze. Uświadomić im, że warto korzystać z kultury, warto poznawać jej ofertę i że warto ją współtworzyć. Aby przekonać młodych ludzi do tego, trzeba mieć dobrze wyszkolone kadry, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób potrafią do młodzieży dotrzeć. Dotychczas słyszeliśmy głosy z regionu, że nie ma kadr, że potrzebne są warsztaty, materiały. Że potrzebne są narzędzia, by móc realizować dobre pomysły edukacyjne. Projekt PODLASKI POMOST KULTURY takie możliwości daje. To szansa na to, by edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. Chcemy przekonać młodych ludzi, że warto uczestniczyć w kulturze i tego ich nauczyć.

Konkretnie zależy nam na tym, by:
  • poszerzyć krąg młodych osób, które mogą uczestniczyć w edukacji kulturowej;
  • wzmocnić wiedzę, umiejętności i kompetencje osób, które zajmują się edukacją kulturową (a więc instruktorów, animatorów, nauczycieli), tak by byli skuteczni;
  • stworzyć możliwości i płaszczyzny współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, zwłaszcza tych ze sfery edukacji i tych ze sfery kultury (wiemy, że z taką współpracą jest krucho);
  • uświadomić znaczenie edukacji kulturowej, zwłaszcza w kręgach odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczno-kulturalną.Film promocyjny projektu Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.
Dzięki wsparciu regrantingowemu, a przy pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, w 2017 roku zrealizowanych zostało kilkanaście działań na terenie województwa podlaskiego. W Michałowie powstała inteligentna mapa turystyczna gminy, w Krynkach tablice informacyjne o lokalnych zabytkach, w Jaświłach uczniowie napisali bloga, a w Rajgrodzie książkę kucharską. Film, fotografia, rzeźba, kulinaria, historia, sztuka, teatr, obrzędowość i wiele innych – to tylko kilka przykładów projektów kulturalnych zrealizowanych w mniejszych ośrodkach kultury w regionie, ale takich, które skutecznie zaktywizowały lokalną społeczność  Działania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.W ramach projektu w 2016 r.  zorganizowano szereg przedsięwzięć. Na początek – działalność badawcza, czyli diagnoza obecnego stanu w zakresie edukacji kulturowej. Dowiedzieliśmy się, jakie mamy zasoby, jakie kadry, jakie formy edukacji kulturowej, a także jakie są potrzeby w tym zakresie. Kolejnym krokiem były szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli. Wreszcie współfinansowaliśmy – w formie konkursów – programy edukacyjne skierowane do młodzieży w lokalnych placówkach kultury w terenie.

Wszystkie działania realizowano we współpracy z kuratorem oświaty, szkołami i centrami doskonalenia kadr, organizacjami pozarządowymi oraz ponad dwudziestoma lokalnymi ośrodkami kultury z całego regionu.

Na realizację tego projektu mamy ponad 1 mln 130 tys. zł, w tym dofinansowanie na poziomie prawie 850 tys. zł na lata 2016-2018. To duże pieniądze, które możemy przeznaczyć na edukację kulturową dla młodych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Media Społecznościowe