Przejdź do głównej treści

W stronę uważności w kulturze (Joanna Kubicka, Agata Pietrzyk-Sławińska, Karolina Pluta) – wydawnictwo BMK

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami osób związanych od lat z sektorem kultury, mających za sobą doświadczenia pracy w niezależnych grupach, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Teksty można traktować jako źródło wiedzy, impuls do namysłu, ćwiczenie, inspirację. Refleksja na temat uważnego i odpowiedzialnego działania w kulturze skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień współtworzą instytucje i organizacje, pracują z ludźmi, szukają przestrzeni do namysłu i chcą lepiej rozumieć dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Dlaczego potrzebujemy uważności w kulturze? Czym jest działanie refleksyjne? W jaki sposób praktykować z umiarem i odpowiedzialnością za siebie i innych? Jak od uważności przejść do troski? Jak zadbać o nasze otoczenie? Te pytania stawiamy sobie dziś, w czasach trudnych i przełomowych, gdy formy
uczestnictwa w kulturze domagają się namysłu i zmiany, a instytucje kultury stają się miejscem ważnym dla społeczności i ich potrzeb – nie tylko tych związanych z życiem kulturalnym.
Działanie w kulturze to nie tylko budowanie oferty, realizacja projektów, pozyskiwanie funduszy. To, co w kulturze najistotniejsze, to oparte na relacjach i wartościach doświadczenia – dzielone przez grupy i wspólnoty. Coraz więcej działań w kulturze łączy wartość artystyczną z celami społecznymi – w kulturze chcemy rozwijać nie tylko siebie, ale i nasze relacje ze światem, chcemy wzmacniać społeczności, budować wspólne narracje, odkrywać wspólne wartości. Formy uczestnictwa w kulturze muszą podążać za naszą potrzebą bycia razem, świadomego przeżywania własnej obecności w świecie i w relacjach z innymi ludźmi.

Kultura może nam dziś pomóc w stawianiu oporu, w wypowiadaniu sprzeciwu wobec powszechnego przyśpieszenia i presji, nadmiaru bodźców i atrakcji. Nauka uważności oznacza pełniejszą obecność w twórczym procesie, szacunek dla otoczenia kulturowego i przyrodniczego, a przede wszystkim uznanie wartości wspólnoty. Życie w pandemii, w poczuciu zagrożenia i konieczności samoograniczania się, przyniosło paradoksalne efekty. Zaczęliśmy doceniać najbliższe otoczenie, zwracać uwagę na jakość relacji z ludźmi, weryfikować własne priorytety. Dziś bardziej niż zadania do wykonania interesować powinni nas ludzie i ich kondycja. Kluczowe stało się proste pytanie: Jak się masz?
Poniższy materiał zawiera autorskie wypowiedzi osób związanych od lat z sektorem kultury, mających za sobą doświadczenia pracy w niezależnych grupach, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Teksty można traktować jako źródło wiedzy, impuls do namysłu, ćwiczenie, inspirację. Refleksja na temat uważnego i odpowiedzialnego działania w kulturze skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień współtworzą instytucje i organizacje, pracują z ludźmi, szukają przestrzeni do namysłu i chcą lepiej rozumieć dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Joanna Kubicka

Media Społecznościowe